ONgames.cz | Elektronická distribuce PC her

Reklamace


Informace k reklamacím


V případě, že se Vám nedaří klíč úspěšně aktivovat a zdá se Vám, že se chyba může vyskytovat v klíči, můžete využít reklamačního formuláře vpravo. Před jeho použitím se však, prosíme, ujistěte, že jste vyčerpali veškeré možnosti aktivace popsané v návodech k aktivaci.

Za aktivační klíče Vám samozřejmě ručíme, nicméně občas se může vyskytnout případ neplatného klíče díky používání keygenů a získávání aktivací nelegálním způsobem. Pokud byste se setkali s aktivačním problémem takového klíče, máme pro Vás připravený postup plnohodnotné reklamace.

 

Co uvést v reklamačním formuláři


V reklamačním formuláři se vždy snažte uvést co nejpřesnější  a nejkonkrétnější údaje a informace k aktivačnímu klíči, který reklamujete. U reklamací elektronických produktů (tzv. „nejsou na pevném nosiči“) posouzení správnosti zaslaných údajů nezávisí pouze na nás, dodané podklady budou ověřovány více institucemi včetně výrobců (důvod: snadná zneužitelnost). Je tedy nezbytné, aby Vámi zaslané informace byly úplné a co nejkonkrétnější. V opačném případě nemusí být reklamace uznána.

Běžná čekací lhůta na reklamaci činí nejdéle 3 pracovní dny, kolikrát však věc zvládneme vyřešit již do 1 pracovního dne. Vždy přednostně zajišťujeme náhradní klíč.

 

Screenshot jako důkazní materiál


Ke každé reklamaci je nezbytné přiložit alespoň jeden screenshot jako důkazní materiál. Při tvorbě screenshotu se, prosíme, ujistěte, že nám zašlete screen, kde prokazatelně bude vidět:

1) Platforma, kde klíč byl aktivován (Steam, Origin, apod..)
2) Aktivační klíč (Aktivační klíč, viz zaslaný email)
3) Chybová hláška platformy (Klíč použit, Neplatný klíč, apod..)

Tyto údaje jsou pro úspěšnou reklamaci nezbytné. Bez jejich dodání se velmi snižuje pravděpodobnost uznatelnosti takové reklamace.

 

Postup reklamace


1) Posouzení a vyhodnocení zaslaných údajů
2) Zaslání obdržených údajů výrobci
3) Ověření stavu klíče mezi výrobcem a platformou, vyloučení zneužitelnosti
4) Vyhodnocení reklamace / obdržení náhradního klíče od výrobce
5) Zaslání náhradního klíče zákazníkovi

Reklamační formulář
© ONgames
Všechny informace, obrázky a loga v eshopu ONgames.cz jsou majetkem společnosti ONgames.cz, nebo majetkem třetích stran. ONgames.cz si nijak nenárokuje jakékoliv majetková/autorská práva vůči těmto informacím, obrázkům či logům třetích stran.
pavelzakovic právě zakoupil Grand Theft Auto V GTA.